góra

Rozbudowane aplikacje internetowe

Wirtualne serwisy firmowe/informacyjne, pod względem złożoności oraz funkcjonalności plasują się pomiędzy stronami a portalami internetowymi. Nie jest tajemnicą, że interaktywny serwis WWW posiada niezwykle ważne i istotne znaczenie w procesie kreowania odpowiedniego wyobrażenia, związanego z danym przedsiębiorstwem w otoczeniu internetowym. Stąd niezwykle ważny jest stopień oryginalności projektu, jego czytelność i atrakcyjność oraz wartość użytkowa. Te wyodrębnione składniki naprzemiennie wpływają na postrzeganie firmy, budowę pozytywnego wizerunku oraz na umocnienie jej pozycji na rynku poprzez pryzmat przeglądarki internetowej. Jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wykonać firmowy serwis internetowy, w oparciu o odpowiednio dobrane moduły, niezależnie od branży, czy charakteru prowadzonej działalności.

W przypadku portalu internetowego, (w odróżnieniu od interaktywnego serwisu), atrakcyjny wygląd nie jest tak istotny. Decydujące znaczenie ma wielowarstwowość systemu, na którym jest oparty portal internetowy z uwagi, na potrzebę zainteresowania oraz dotarcia z jego zawartością do szerokiego grona odbiorców. Specyficzna architektura takiej aplikacji pozwala m. in. na łatwą i szybką zmianę całej szaty graficznej, dowolną i nieograniczoną rozbudowę o kolejne, niezależne od siebie moduły, bezkolizyjną współpracę z wieloma bazami danych, a nawet możliwość sektorowego zarządzania wyznaczonymi obszarami, w ramach nadanych poszczególnym użytkownikom uprawnień.

Portale internetowe to wyspecjalizowane aplikacje, będące nośnikami wielowątkowych informacji. W ramach poszczególnych działów istnieje możliwość zastosowania odrębnie działających elementów, jak np. moduły aktualności, fora dyskusyjne, czy galerie zdjęć. Podstawowym przeznaczeniem portali internetowych jest przetwarzanie i dostarczanie wielu różnorodnych tematycznie danych, stąd ich bardzo ważnym składnikiem są wewnętrzne wyszukiwarki, umożliwiające składanie szczegółowych zapytań w celu szybkiego dotarcia do pożądanej informacji. Ponadto, w ramach portalu internetowego można udostępnić własne usługi np. poczty elektronicznej. Możliwości zatem wydają się wręcz nieograniczone.

Do tworzenia aplikacji internetowych wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie: