góra

Wielopoziomowe zarządzanie modułami aplikacji

Podstawową a zarazem jedną z kluczowych funkcjonalności Panelu Administracyjnego jest tzw. Moduł Użytkowników, który umożliwia nadawanie odpowiednich uprawnień wyznaczonym osobom, do zarządzania konkretną aplikacją lub tylko wyznaczonym ramach niej modułem. Właściciel firmy, na mocy przywilejów administracyjnych decyduje o udzieleniu dostępu do określonych zasobów wskazanej aplikacji np. upoważnionym pracownikom. Pełnomocnictwo można nadawać w trybie bezterminowym lub na określony czas. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość dokonania dowolnej zmiany zakresu uprawnień lub terminu ich ważności (wygaśnięcia).

Użytkownicy Panelu Administracyjnego, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia mogą m. in. redagować poszczególne zakładki strony internetowej, publikować posty w ramach modułu aktualności, a także dodawać produkty do katalogu, zamieszczać oferty pracy oraz listy referencyjne, certyfikaty lub pliki PDF. Administrator aplikacji może oczywiście śledzić aktywność wszystkich użytkowników oraz przeglądać skutki dokonywanych przez nich zmian.