góra

Publikuj artykuły we własnym Centrum Prasowym

Niepisanym standardem prowadzenia wyróżniającej się witryny internetowej są jej regularne aktualizacje. Świadczy to dobrze nie tylko o samej organizacji, ale przede wszystkim wpływa na korzystne postrzeganie jej przez ogół odwiedzających. Z myślą o ułatwieniu komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkowym otoczeniem, przygotowaliśmy specjalny Moduł Aktualności, umożliwiający komfortowe publikowanie na stronach internetowych m. in. artykułów, nowości oraz bieżących wydarzeń z życia firmy. Redagowanie publikacji jest równie łatwe i przyjemne, jak prowadzenie internetowego bloga, czy pisanie tekstu w Wordzie.

Centrum Prasowe jest niezwykle przydatne w witrynach WWW, których zawartość jest obsługiwana przez więcej niż jednego autora. W połączeniu z Modułem Użytkowników niezwykle łatwo utworzyć zespół redaktorów, którzy w ramach posiadanych uprawnień mogą samodzielnie tworzyć nowe publikacje. Również z tego względu opracowaliśmy funkcjonalność dodawania kolejnych sekcji (działów), aby umożliwić redaktorom (autorom) pisanie i dostęp do artykułów tylko z tych dziedzin, które zostaną im wyznaczone. Specjalne okno administracyjne pozwala redaktorowi naczelnemu na przeglądanie wszystkich opracowanych artykułów i podjęcie decyzji, które z nich powinny zostać opublikowany na stronie internetowej.

Wprowadziliśmy również sposobność dodawania dla każdego artykułu osobnego zbioru słów kluczowych, opisujących jego zawartość. Jest to rozwiązanie niezwykle użyteczne przy wyszukiwaniu zarówno przez globalne, jak i wewnętrzne wyszukiwarki, ponieważ pozwala na całkowitą kontrolę nad tym, które słowa lub wyrażenia pasują do danego dokumentu. Zamiast przeszukiwać tekst wszystkich artykułów wyszukiwarka dokumentów sprawdza tylko tzw. metadane słów kluczowych każdego artykułu i określa trafność wyników właśnie na ich podstawie.

Moduł zaprojektowany w ramach Centrum Prasowego umożliwia redagowanie zarówno zawartości tekstowej, jak i multimedialnej. Wbudowany edytor WYSIWYG pozwala na dowolną obróbkę wprowadzonego tekstu poprzez m. in. zmianę czcionki, jej wielkości, koloru, pogrubienie tekstu, czy wstawienie wykazu. Ponadto artykuły mogą zawierać nieograniczoną ilość akapitów, wzbogaconych dodatkowo o linki (odwołania do innych stron), zdjęcia czy chociażby krótkie filmiki np. pochodzące z serwisu YouTube.