góra

Utrzymaj dobre relacje ze swoimi klientami

Posiadanie bazy własnych klientów to obok know-how jedno z najcenniejszych aktywów organizacji. Moduł kartoteki klientów umożliwia łatwe tworzenie oraz bezpieczne przechowywanie danych o klientach oraz ich aktywności, związanej z Twoim biznesem. Jest on dostępny z poziomu systemów CMS (Content Management System) oraz CRM (Customer Relationship Management), zaprojektowanych przez zespół programistów Webdirect.

Nieocenione źródło informacji, dotyczących historii zamówień, częstotliwości oraz miejsca ich składania, czy charakterystyki zamawianych produktów - to wszystko dostępne jest za pośrednictwem Modułu Bazy Klientów, dostępnej w aplikacjach CMS oraz CRM.

Utrzymaj dobre relacje ze swoimi klientami i sukcesywnie zwiększaj sprzedaż.