góra

Projekty i mortywy graficzne

Prezentacje multimedialne znajdują szerokie zastosowanie zarówno wśród przedsiębiorstw o profilu usługowym, jak i handlowym. Niewielkim nakładem sił oraz środków możliwe jest uzyskanie spójnych tematycznie i bardzo dobrych jakościowo przekazów marketingowych, do których stworzenia przychodzą z pomocą dobrodziejstwa technologii Flash.

Technologia multimedialnych animacji Flash, dzięki wykorzystaniu walorów grafiki wektorowej umożliwia jednoczesne zastosowanie różnych motywów graficznych, co w efekcie pozwala na uzyskanie niebywałych efektów wizualnych. Warto podkreślić, że za sprawą technologii Flash istnieje również możliwość uzyskania efektu animacji trójwymiarowej, która bez wątpienia potrafi zrobić wrażenie. O przewadze oraz niepodważalnych zaletach tej technologii nad innymi formami graficznych animacji decyduje również niewielki rozmiar (wielkości pliku graficznego) oraz niezależność w działaniu. Są to niezwykle ważne i istotne z punktu widzenia dostępności cechy, ponieważ umożliwiają pokonanie barier natury czysto technicznej.

Animacje we Flashu doskonale nadają się do wykorzystania zarówno na stronie internetowej, jak również do wyświetlania w trybie pełnoekranowym np. na telebimie, ekranie LCD, czy nawet na zwykłym monitorze. W odróżnieniu od zwykłych prezentacji, multimedialną animację Flash można z powodzeniem wyświetlić praktycznie na każdym nośniku wizualnym.