Konstruowanie strategii biznesowych

Podstawą prowadzenia nowoczesnego biznesu jest zdefiniowanie przejrzystej strategii marketingowej oraz formalnego kierunku rozwoju firmy. Sam pomysł na własny biznes może okazać się niewystarczający jeśli nie zostanie wytyczona konkretna droga, którą organizacja będzie podążać. Opracowanie i wybór odpowiedniej strategii na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu posiadanych przez nie kompetencji oraz zasobów.

Planowanie strategiczne to proces polegający na wyznaczeniu kierunków działania przedsiębiorstwa oraz na precyzyjnym określeniu postępowania, zmierzającego do osiągnięcia jego rynkowych założeń. Kluczową rolę odgrywa przyjęta misja (filozofia), która z jednej strony wyraża sposób w jaki firma prowadzi swoją działalność, a z drugiej jest podstawą do sformułowania zaleceń rozwojowych firmy.