Ocena optymalizacji stron internetowych

Audyt SEO tu usługa, której podstawowym zadaniem jest zaprezentowanie wszelkich problemów optymalizacyjnych oraz błędów pozycjonowania, zdiagnozowanych na danej stronie internetowej. Może on odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ogólna kondycja strony WWW i czy nie warto rozważyć całkowitego jej przepisania. Analiza SEO jest również wykazaniem wszelkich potencjalnych błędów oraz zagrożeń, przez które strona nie jest w stanie osiągnąć wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania Google.

Podsumowaniem przeprowadzonego audytu jest dokument sporządzony w formie raportu, zawierający szereg zaleceń, uwag oraz wskazówek dla właściciela oraz administratora strony internetowej. Uwagi oraz zalecenia, zebrane w audycie SEO wyjaśnione są jasno i zrozumiale, nawet dla osoby nie zajmującej się optymalizacją stron WWW na co dzień.

Wykonanie audytu SEO najczęściej należy brać pod uwagę w sytuacji:

  1. Tworzenia strony internetowej - przeprowadzenie audytu SEO w tym momencie potrafi ustrzec stronę przez najróżniejszymi problemami, które w późniejszym czasie mogą okazać się nie do poprawy.
  2. Rozpoczęcia pozycjonowania - należy oprzeć o dobrze przemyślaną strategię oraz analizę działań konkurencji. Audyt SEO w tej sytuacji skupia się głównie na aspektach technicznych, które mogą wpłynąć pozytywnie na planowaną promocję strony w sieci.
  3. Modyfikacji strony internetowej, która może być podyktowana zmianą wyglądu strony, nowym profilem działalności firmy lub po prostu zmianą oferty czy rebrandingiem. Audyt SEO w tym przypadku to głównie analiza konkurencji oraz widoczności strony w wynikach wyszukiwania.
  4. Nałożenia kar ręcznych lub algorytmicznych przez wyszukiwarkę, to najmniej pożądana okoliczność, kiedy stronę internetową poddaje się audytowi SEO. Analiza ma na celu kompleksową diagnostykę strony, zmierzającą do wskazania rodzaju kary oraz usunięcia jej źródła.
  5. Zmiany firmy pozycjonującej stronę www, którą poprzedza weryfikacja dotychczas przeprowadzonych działań optymalizacyjnych. Celem audytu SEO jest sprawdzenie, czy prowadzona do tej pory strategia pozycjonowania była dobra i planowana na dłuższym horyzoncie czasowym.

Audyt SEO to usługa, która sprawia, że dalsza promocja strony w Internecie jest dużo prostsza. Co więcej, jest on również swego rodzaju zarysem do wdrożenia kompleksowej strategii dla dalszej promocji strony. Po wykonaniu audytu SEO warto rozważyć działania content marketingowe, oparte o ruch poprzez kanał organic, jak również działania (reklamy) płatne. Prowadzenie kampanii płatnej można z kolei zawęzić do kampanii remarketingowej, starając się dotrzeć do osób, które odwiedziły stronę, ale nie wykonały interesującej nas akcji.

Wpływ audytu SEO na kondycję strony internetowej najlepiej monitorować przy wykorzystaniu takich narzędzi, jak Google Analytics oraz Google Search Console. Pierwsze efekty mogą być zauważalne już po kilku tygodniach, a najpóźniej po kilku miesiącach. Czas, po jakim oczekiwane zmiany będą widoczne zależy głównie od tego, które z istotnych zaleceń oraz usprawnień rzeczywiście udało się wprowadzić.